Có 1 bài viết nói về

Não úng thuỷ áp lực bình thường (Não úng thủy): Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Não úng thuỷ áp lực bình thường (Não úng thủy): Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Não úng thuỷ áp lực bình thường (Não úng thủy)

Não úng thuỷ áp lực bình thường (Não úng thủy): Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Bài viết này nói về: Định nghĩa Triệu chứng và dấu hiệu Nguyên nhân Nguy cơ mắc bệnh Điều trị Phong cách sống và thói quen sinh hoạt Định nghĩa Não úng thuỷ áp lực bình thường (não úng thủy) là bệnh gì? Não úng thuỷ là tình trạng tích tụ dịch não tuỷ nhiều […]

Đọc toàn bộ