Có 1 bài viết nói về

Liệt nửa người: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Liệt nửa người: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Liệt nửa người

Liệt nửa người: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng liệt nửa người là gì? Liệt nửa người là tình trạng suy yếu ảnh hưởng đến một bên cơ thể. Tình trạng này có thể là liệt nửa người bên phải hoặc liệt nửa người bên trái, phụ thuộc vào bên bị ảnh hưởng. Nhìn chung, vùng não tổn thương […]

Đọc toàn bộ