Có 1 bài viết nói về

Lidocaine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Lidocaine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Lidocaine

Lidocaine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Lidocaine Thương hiệu: Xylocaine® Jelly, Lidocaine® 2% Epinephrine Normon, Hydrocortisone Richter® và Aspercreme® with Lidocaine. Phân nhóm: thuốc gây mê – gây tê Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc lidocaine là gì? Lidocaine còn có tên gọi là lidocain ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng thuốc này cho da […]

Đọc toàn bộ