Có 1 bài viết nói về

Lao màng não và hệ thần kinh trung ương: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Lao màng não và hệ thần kinh trung ương: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Lao màng não và hệ thần kinh trung ương

Lao màng não và hệ thần kinh trung ương: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Lao màng não và hệ thần kinh trung ương là bệnh gì? Lao màng não và hệ thần kinh trung ương là một bệnh ở hệ thần kinh, gây ra bởi Mycobacterium tuberculosis. Đây là một dạng bệnh lao hiếm gặp, gây tổn thương nặng, thường làm tử vong trong thời kỳ […]

Đọc toàn bộ