Có 1 bài viết nói về

Lạm dụng cocain: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Lạm dụng cocain: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Lạm dụng cocain

Lạm dụng cocain: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Lạm dụng cocaine là gì? Cocaine là một loại thuốc có chức năng làm tăng lượng chất dẫn truyền thần kinh dopamin trong não. Dopamine liên quan đến việc tạo ra cảm xúc ‘phấn khích’, điều tiết chuyển động và xử lý tín hiệu khen thưởng. Việc sử dụng cocain lặp đi […]

Đọc toàn bộ