Có 1 bài viết nói về

Huyết khối tĩnh mạch sâu: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Huyết khối tĩnh mạch sâu: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Huyết khối tĩnh mạch sâu

Huyết khối tĩnh mạch sâu: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Định nghĩa Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu là gì? Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) là một tình trạng bệnh hình thành khi có cục máu đông ở tĩnh mạch. Tĩnh mạch bị ảnh hưởng thường nằm ở lớp cơ sâu trong chân hoặc cũng có thể ở những vùng khác. Cục máu đông […]

Đọc toàn bộ