Có 1 bài viết nói về

Hồng cầu lưỡi liềm: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hồng cầu lưỡi liềm: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hồng cầu lưỡi liềm

Hồng cầu lưỡi liềm: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hồng cầu lưỡi liềm (thiếu máu hồng cầu hình liềm) là bệnh gì? Hồng cầu lưỡi liềm, hay còn gọi là thiếu máu hồng cầu hình liềm, là một bệnh thiếu máu di truyền. Hồng cầu lưỡi liềm là tình trạng không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh để mang […]

Đọc toàn bộ