Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Turner: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Turner: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng Turner

Hội chứng Turner: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng Turner là gì? Hội chứng Turner là một rối loạn di truyền có liên quan đến khiếm khuyết trong nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể bao gồm các gen được tạo thành từ ADN. Nhờ vậy, nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong việc di truyền, ghi lại cấu trúc di […]

Đọc toàn bộ