Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tương tự nhiễm trùng trong tử cung bẩm sinh: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tương tự nhiễm trùng trong tử cung bẩm sinh: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng tương tự nhiễm trùng trong tử cung bẩm sinh

Hội chứng tương tự nhiễm trùng trong tử cung bẩm sinh: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng tương tự nhiễm trùng trong tử cung bẩm sinh là gì? Hội chứng tương tự nhiễm trùng trong tử cung bẩm sinh được đặc trưng bởi sự đầu nhỏ và vôi hóa nội sọ khi trẻ mới sinh kèm theo sự chậm trễ về thần kinh, co giật và bệnh […]

Đọc toàn bộ