Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tiểu não: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tiểu não: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng tiểu não

Hội chứng tiểu não: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng tiểu não là gì? Hội chứng tiểu não là tình trạng mất điều hòa vận động tiểu não, đôi lúc có hành động tùy ý, giảm trương lực cơ, rung giật nhãn cầu và rối loạn về nói. Triệu chứng Những dấu hiệu và triệu chứng hội chứng tiểu cầu […]

Đọc toàn bộ