Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tiền kinh nguyệt: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tiền kinh nguyệt: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng tiền kinh nguyệt

Hội chứng tiền kinh nguyệt: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng tiền kinh nguyệt là gì? Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) là các triệu chứng thường xảy ra vào khoảng nửa sau chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ (sau khi rụng trứng). Các triệu chứng về thể chất, tinh thần, và cảm xúc có thể xảy ra từ mức độ […]

Đọc toàn bộ