Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp

Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp (bệnh SIADH) là gì? Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp (hay còn gọi là bệnh SIADH) là hội chứng ảnh hưởng tới việc cân bằng nước và chất khoáng trong cơ thể, đặc biệt là natri. Hormone chống lợi tiểu (ADH) được tiết […]

Đọc toàn bộ