Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Stickler: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Stickler: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng Stickler

Hội chứng Stickler: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Stickler là gì? Hội chứng Stickler là một rối loạn di truyền có thể gây ra các vấn đề về thị giác, thính giác và khớp nghiêm trọng. Hội chứng Stickler còn được gọi là bệnh khớp-mắt tiến triển di truyền thường được chẩn đoán trong giai đoạn sơ sinh […]

Đọc toàn bộ