Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Smith-Magenis: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Smith-Magenis: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng Smith-Magenis

Hội chứng Smith-Magenis: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Smith-Magenis là gì? Hội chứng Smith-Magenis (SMS) là một rối loạn phát triển phức tạp ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan trong cơ thể. Các rối loạn đặc trưng bởi một mô hình các bất thường ngay khi mới sinh (bẩm sinh) cũng như các vấn đề về […]

Đọc toàn bộ