Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Smith-Lemli-Opitz: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Smith-Lemli-Opitz: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng Smith-Lemli-Opitz

Hội chứng Smith-Lemli-Opitz: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Smith-Lemli-Opitz là gì? Hội chứng Smith-Lemli-Opitz là một rối loạn phát triển đặc trưng bởi đặc tính khác biệt trên khuôn mặt, kích thước đầu nhỏ, các vấn đề khuyết tật về học tập và trí tuệ, các vấn đề hành vi. Các dị tật ở tim, phổi, thận, đường […]

Đọc toàn bộ