Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Prader-Willi là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Prader-Willi là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Hội chứng Prader-Willi

Hội chứng Prader-Willi là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Prader-Willi là bệnh gì? Hội chứng Prader-Willi là một căn bệnh rối loạn hiếm gặp sau khi sinh, dẫn đến một số vấn đề về thể chất, tâm thần và hành vi ở trẻ. Một dấu hiệu quan trọng của hội chứng Prader-Willi là người mắc bệnh thường xuyên có […]

Đọc toàn bộ