Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) • Healthy Stories

Hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH)

Hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) là gì? Hội chứng Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) là một rối loạn hiếm gặp ảnh hưởng đến phụ nữ. Hội chứng này đặc trưng bởi tử cung và âm đạo phát triển không đúng ở những phụ nữ có chức năng buồng trứng và cơ quan sinh dục ngoài bình […]

Đọc toàn bộ