Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Kleine-Levin (Hội chứng người đẹp ngủ) • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Kleine-Levin (Hội chứng người đẹp ngủ) • Healthy Stories

Hội chứng Kleine-Levin (Hội chứng người đẹp ngủ)

Hội chứng Kleine-Levin (Hội chứng người đẹp ngủ) • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Kleine-Levin (Hội chứng người đẹp ngủ) là gì? Hội chứng Kleine-Levin gây ra các giai đoạn buồn ngủ quá mức lặp đi lặp lại. Trong một số trường hợp, thời gian ngủ lên đến 20 giờ một ngày. Vì vậy, tình trạng này thường được gọi là “hội chứng người […]

Đọc toàn bộ