Có 1 bài viết nói về

Hội chứng không nhạy cảm androgen là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng không nhạy cảm androgen là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Hội chứng không nhạy cảm androgen

Hội chứng không nhạy cảm androgen là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng không nhạy cảm androgen là bệnh gì? Hội chứng không nhạy cảm androgen là một rối loạn di truyền xảy ra trong giai đoạn phát triển các đặc điểm giới tính. Nguyên nhân gây bệnh là do cơ thể không phản ứng với androgen, hormone làm phát triển giới tính […]

Đọc toàn bộ