Có 1 bài viết nói về

Hội chứng kháng thể kháng phospholipid • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng kháng thể kháng phospholipid • Healthy Stories

Fallback image

Hội chứng kháng thể kháng phospholipid • Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng kháng thể kháng phospholipid là bệnh gì? Hội chứng  kháng thể kháng phospholipid thuộc nhóm bệnh tự miễn. Khi mắc bệnh lý này, các kháng thể của hệ thống miễn dịch nhận định nhầm phoshpolipid (một loại chất béo có trong các tế bào) là chất có hại và tấn công, khiến cho […]

Đọc toàn bộ