Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Fryns: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Fryns: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Fryns

Hội chứng Fryns: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Fryns là gì? Hội chứng Fryns là một tình trạng ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều bộ phận của cơ thể. Các dấu hiệu và triệu chứng rất khác nhau giữa các cá nhân bị ảnh hưởng. Nhiều cá nhân mắc bệnh này có những khiếm khuyết của […]

Đọc toàn bộ