Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Froehlich: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Froehlich: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Froehlich

Hội chứng Froehlich: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Froehlich là gì? Hội chứng Froehlich là một tập hợp những bất thường về nội tiết được cho là kết quả từ tổn thương vùng dưới đồi, một bộ phận của não, nơi điều hòa các chức năng nhất định như chu kỳ giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể. […]

Đọc toàn bộ