Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Felty: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Felty: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Felty

Hội chứng Felty: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Felty là gì? Hội chứng Felty là một biến chứng của viêm khớp dạng thấp lâu dài. Hội chứng Felty được xác định bởi sự hiện diện của ba yếu tố: viêm khớp dạng thấp, lá lách to và số lượng bạch cầu thấp bất thường. Mức độ phổ biến […]

Đọc toàn bộ