Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Dressler: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Dressler: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Dressler

Hội chứng Dressler: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Dressler là gì? Hội chứng Dressler là một loại viêm màng ngoài tim, đó là tình trạng viêm túi bao xung quanh tim (màng ngoài tim). Bệnh còn được gọi là hội chứng sau hậu phẫu màng ngoài tim, hội chứng hậu nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng sau […]

Đọc toàn bộ