Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Down: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Down: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Down

Hội chứng Down: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Down là gì? Hội chứng Down là một tình trạng tâm thần di truyền gây ra khiếm khuyết trong học tập và một số đặc tính cơ thể nhất định. Tình trạng này kéo dài suốt đời, nhưng với sự chăm sóc thích hợp, những người mắc hội chứng Down […]

Đọc toàn bộ