Có 1 bài viết nói về

Hội chứng DiGeorge: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng DiGeorge: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng DiGeorge

Hội chứng DiGeorge: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng DiGeorge là gì? Hội chứng DiGeorge, chính xác hơn là hội chứng mất đoạn 22q11.2, là một rối loạn gây ra do thiếu một phần nhỏ của nhiễm sắc thể 22. Mất phần nhiễm sắc thể này dẫn đến một số hệ thống trong cơ thể kém phát triển. Các […]

Đọc toàn bộ