Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Crouzon: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Crouzon: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Crouzon

Hội chứng Crouzon: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng Crouzon là gì? Hội chứng Crouzon là một tình trạng bệnh lý di truyền, trong đó có sự hợp nhất sớm một số xương của hộp sọ. Sự hợp nhất sớm của các xương sọ ngăn cản hộp sọ của trẻ phát triển bình thường dẫn đến các biến dạng của […]

Đọc toàn bộ