Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Coffin-Lowry: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Coffin-Lowry: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Coffin-Lowry

Hội chứng Coffin-Lowry: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng Coffin-Lowry là gì? Hội chứng Coffin-Lowry là một tình trạng bệnh lý di truyền trội liên kết với X và làm chậm phát triển tâm thần nghiêm trọng cùng với những bất thường nghiêm trọng về tăng trưởng, các vấn đề tim mạch, kyphoscoliosis, cũng như các rối loạn về thính […]

Đọc toàn bộ