Có 1 bài viết nói về

Hội chứng chân không yên: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng chân không yên: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị

Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị

Định nghĩa Hội chứng chân không yên (hội chứng chân bồn chồn hoặc bệnh Willis-Ekbom (RLS/ WED)) là gì? Hội chứng chân không yên, hay còn gọi là hội chứng chân bồn chồn hoặc bệnh Willis-Ekbom (RLS/ WED), là một bệnh lý thần kinh làm cho người bệnh có những cơn xung động hầu như không kiểm soát […]

Đọc toàn bộ