Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Brown-Séquard: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Brown-Séquard: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Brown-Séquard

Hội chứng Brown-Séquard: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Brown-Séquard là gì? Hội chứng Brown-Séquard là một chứng rối loạn cột sống do chấn thương ở một bên của tủy sống, trong đó tủy sống bị tổn thương nhưng không bị cắt đứt hoàn toàn. Mức độ phổ biến của hội chứng Brown-Séquard Hội chứng Brown-Séquard là một chứng […]

Đọc toàn bộ