Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Bloch-Sulzberger: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Bloch-Sulzberger: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Bloch-Sulzberger

Hội chứng Bloch-Sulzberger: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng Bloch-Sulzberger là gì? Hội chứng Bloch-Sulzberger là một rối loạn di truyền có ảnh hưởng đến da, tóc, răng và hệ thống thần kinh trung ương. Đây là một rối loạn di truyền gen trội liên kết với nhiễm sắc thể X do đột biến gen IKBKG (trước đây gọi là […]

Đọc toàn bộ