Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Beckwith-Wiedemann: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Beckwith-Wiedemann: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Beckwith-Wiedemann

Hội chứng Beckwith-Wiedemann: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng Beckwith-Wiedemann là gì? Hội chứng Beckwith-Wiedemann là một tình trạng bệnh lý do di truyền, trong đó trẻ sinh ra phát triển quá mức hay nói cách khác lớn hơn đáng kể so với trẻ bình thường. Những trẻ này có xu hướng tăng trưởng cao hơn nhiều so với các […]

Đọc toàn bộ