Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Asperger: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Asperger: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Asperger

Hội chứng Asperger: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Asperger là gì? Hội chứng Asperger thường được coi là đoạn cuối trong phổ tự kỷ “chức năng cao”. Trẻ em và người lớn bị ảnh hưởng thường gặp khó khăn với các tương tác xã hội và biểu hiện mối quan tâm với phạm vi giới hạn và / […]

Đọc toàn bộ