Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Allan-Herndon-Dudley: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Allan-Herndon-Dudley: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Allan-Herndon-Dudley

Hội chứng Allan-Herndon-Dudley: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Allan-Herndon-Dudley là gì? Hội chứng Allan-Herndon-Dudley là một rối loạn hiếm gặp về sự phát triển của não gây ra tình trạng khuyết tật trí tuệ từ vừa đến nặng và các vấn đề về di chuyển. Tình trạng này thường xảy ra ở nam giới, làm rối loạn sự phát […]

Đọc toàn bộ