Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Adams-Oliver: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Adams-Oliver: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Adams-Oliver

Hội chứng Adams-Oliver: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hội chứng Adams-Oliver là gì? Hội chứng Adams-Oliver là một bệnh hiếm gặp, đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của da (vùng không có da trên đầu được gọi là bất sản chân bì bẩm sinh) và các dị tật ở bàn tay và bàn chân (các khiếm khuyết mất hoặc […]

Đọc toàn bộ