Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Ablepharon-Macrostomia là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Ablepharon-Macrostomia là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Hội chứng Ablepharon-Macrostomia

Hội chứng Ablepharon-Macrostomia là gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Ablepharon-Macrostomia là gì? Hội chứng Ablepharon-Macrostomia (AMS) là một rối loạn di truyền cực kỳ hiếm gặp, gây các bất thường về thể chất ảnh hưởng đến vùng đầu và mặt, da, ngón tay và bộ phận sinh dục. Ngoài ra, những người bị ảnh hưởng có thể có các […]

Đọc toàn bộ