Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Abercrombie: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Abercrombie: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hội chứng Abercrombie

Hội chứng Abercrombie: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Abercrombie là gì? Hội chứng Abercrombie là một tình trạng xảy ra khi có sự thâm nhiễm của protein amyloid giữa các tế bào và sợi mô cùng các cơ quan. Amyloid là protein có chứa tinh bột và cellulose. Loại protein này không thể bị phân hủy hoặc phá […]

Đọc toàn bộ