Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Seckel: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hội chứng Seckel: Triệu chứng chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Hội chứng Seckel

Hội chứng Seckel: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hội chứng Seckel là gì? Hội chứng Seckel là một rối loạn di truyền đặc trưng bởi sự tăng trưởng và phát triển chậm; đầu rất nhỏ (chứng đầu nhỏ); khuyết tật trí tuệ; khuôn mặt có những nét đặc trưng như mắt to, mũi khoằm như mỏ chim, khuôn mặt hẹp […]

Đọc toàn bộ