Có 1 bài viết nói về

Hẹp van động mạch chủ: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hẹp van động mạch chủ: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Fallback image

Hẹp van động mạch chủ: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hẹp van động mạch chủ là bệnh gì? Hẹp van động mạch chủ là bệnh lý mà khi đó van động mạch chủ quá hẹp hoặc bị cứng khiến máu không thể lưu thông được. Động mạch chủ có thể hiểu nôm na là động mạch chính dẫn máu từ tim dẫn đến […]

Đọc toàn bộ