Có 1 bài viết nói về

Hẹp thực quản là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hẹp thực quản là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Hẹp thực quản

Hẹp thực quản là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hẹp thực quản là bệnh gì? Bệnh hẹp thực quản là tình trạng thực quản bị tắc nghẽn trong quá trình phát triển thai kỳ. Thay vì tạo thành một ống giữa miệng và dạ dày, thực quản phát triển thành hai phần riêng biệt không kết nối với nhau. Bệnh thường […]

Đọc toàn bộ