Có 1 bài viết nói về

Hẹp eo động mạch chủ: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hẹp eo động mạch chủ: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hẹp eo động mạch chủ

Hẹp eo động mạch chủ: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hẹp eo động mạch chủ là bệnh gì? Hẹp eo động mạch chủ là tình trạng động mạch chủ bị hẹp bất thường. Chỗ hẹp thường nằm ở vị trí các mạch máu nhánh đến đầu và hai cánh tay. Động mạch chủ là mạch máu lớn nhất nằm bên trái tim. […]

Đọc toàn bộ