Có 1 bài viết nói về

Hẹp động mạch thận: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hẹp động mạch thận: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hẹp động mạch thận

Hẹp động mạch thận: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Hẹp động mạch thận là bệnh gì? Hẹp động mạch thận là sự thu hẹp của một hoặc nhiều động mạch mang máu đến thận (động mạch thận). Thận cần lượng máu đầy đủ để giúp lọc bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa. Khi các động mạch bị thu hẹp sẽ […]

Đọc toàn bộ