Có 1 bài viết nói về

Hậu bối (Carbuncle): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Hậu bối (Carbuncle): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Hậu bối (Carbuncle)

Hậu bối (Carbuncle): Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Hậu bối (carbuncle) là gì? Hậu bối (carbuncle) là một nhiễm trùng da có thể chứa đầy mủ. Nhiễm trùng thường xảy ra sâu trong da và liên quan đến các nang tóc. Nó còn được gọi là nhiễm trùng da staph. Hậu bối chùm là tên được đặt cho tình trạng […]

Đọc toàn bộ