Có 1 bài viết nói về

Gù cột sống: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Gù cột sống: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Gù cột sống

Gù cột sống: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Gù cột sống là gì? Gù cột sống là một phần cong về phía trước của lưng. Cột sống hơi cong là bình thường, nhưng thuật ngữ “gù cột sống” thường dùng để chỉ lưng bị cong quá mức. Mọi người đều có cột sống cong ở mức độ nhất định. Tuy […]

Đọc toàn bộ