Có 1 bài viết nói về

Giãn tĩnh mạch thực quản là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Giãn tĩnh mạch thực quản là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Giãn tĩnh mạch thực quản

Giãn tĩnh mạch thực quản là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

TÌm hiểu chung Giãn tĩnh mạch thực quản là bệnh gì? Giãn tĩnh mạch thực quản là tình trạng các tĩnh mạch ở thực quản bị giãn ra. Tình trạng này thường xảy ra ở những người có bệnh gan nghiêm trọng. Giãn tĩnh mạch thực quản phát triển khi lưu lượng máu bình thường […]

Đọc toàn bộ