Có 1 bài viết nói về

Giảm ham muốn tình dục: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Giảm ham muốn tình dục: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Giảm ham muốn tình dục

Giảm ham muốn tình dục: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Giảm ham muốn tình dục là bệnh gì? Giảm ham muốn tình dục là tình trạng giảm hoặc không có ham muốn sinh hoạt tình dục, hay có ham muốn nhưng không thể thực hiện hành vi tình dục. Mức độ ham muốn “giường chiếu” của bạn thường lên xuống thất thường ở các […]

Đọc toàn bộ