Có 1 bài viết nói về

Giác mạc hình chóp: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Giác mạc hình chóp: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Giác mạc hình chóp

Giác mạc hình chóp: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bệnh giác mạc hình chóp là gì? Giác mạc bình thường có hình tròn. Trong bệnh giác mạc hình chóp, giác mạc bắt đầu phình ra thành hình dạng giống hình nón, làm chệch hướng ánh sáng đi vào võng mạc, khiến tầm nhìn bị thay đổi. Giác mạc hình chóp có […]

Đọc toàn bộ