Có 1 bài viết nói về

Gãy xương mắt cá chân: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Gãy xương mắt cá chân: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Gãy xương mắt cá chân

Gãy xương mắt cá chân: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Gãy xương mắt cá chân là gì? Gãy xương mắt cá chân là hiện tượng khớp xương ở mắt cá chân bị gãy, hoặc trật ra khỏi vị trí cố định. Hiện tượng này có thể nhẹ (như bong gân) hoặc nặng (gây trật khớp). Gãy xương mắt cá chân có thể gây đau, […]

Đọc toàn bộ