Có 1 bài viết nói về

Dị ứng cây sơn độc: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Dị ứng cây sơn độc: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Dị ứng cây sơn độc

Dị ứng cây sơn độc: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Định nghĩa Dị ứng cây sơn độc là gì? Cây sơn độc là một loại cây có thể gây ra dị ứng da nghiêm trọng (viêm da do tiếp xúc). Sự dị ứng này xảy ra do một loại nhựa tên là urushiol có mặt trong lá, cành và rễ cây. Vùng da bị ảnh hưởng có thể bị […]

Đọc toàn bộ