Có 1 bài viết nói về

Dị tật động tĩnh mạch não (AVM): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Dị tật động tĩnh mạch não (AVM): Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Dị tật động tĩnh mạch não (AVM)

Dị tật động tĩnh mạch não (AVM): Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Dị tật động tĩnh mạch não (AVM) là gì? Dị tật động tĩnh mạch não (AVM) là một đám rối các mạch máu bất thường kết nối các động mạch và tĩnh mạch trong não. Các động mạch có trách nhiệm vận chuyển máu giàu oxy từ tim đến não. Tĩnh mạch […]

Đọc toàn bộ